Έλλειψη πιστοποιημένων διαδικασιών λειτουργίας των νοσοκομείων και των διαγνωστικών κέντρων στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 6275
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

ΘΕΜΑ: Έλλειψη πιστοποιημένων διαδικασιών λειτουργίας των νοσοκομείων και των διαγνωστικών κέντρων στη χώρα μας.

Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ποιότητας και αξιολόγησης των ιατρικών πράξεων από τα νοσοκομεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και των διαγνωστικών κέντρων στη χώρα μας στερεί την δυνατότητα αξιολόγησή τους αλλά και της πληροφόρησης από τους πολίτες για ποια κλινική είναι κατάλληλη για κάθε ασθένεια, ποια είναι τα ποσοστά θνησιμότητας έπειτα από σοβαρά χειρουργεία, εάν τα αποτελέσματα των παρακλινικών εξετάσεων είναι σωστά ή πρέπει να επαναληφθούν κ.λ.π.
Είναι γνωστό ότι σε άλλες χώρες με προηγμένα συστήματα υγείας, τα αποτελέσματα αυτά ελέγχονται και δημοσιεύονται έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί εύκολα, ακόμα και μέσω διαδικτύου, να επιλέξει γιατρό και θεραπευτήριο χωρίς να πρέπει να βασίζεται στην υποκειμενική άποψη κάθε γνωστού ή φίλου.
Ως αποτέλεσμα της έλλειψης πιστοποιημένης διαδικασίας λειτουργίας των νοσοκομείων είναι ότι, όχι μόνο οι ασθενείς ή οι πολίτες να μην μπορούν να λάβουν γνώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα νοσοκομεία, αλλά ούτε οι διοικητές τους, σύμφωνα με μαρτυρίες, αφού τα στοιχεία δεν συντάσσονται με τυπικό τρόπο.
Επειδή η απουσία ελέγχων ποιότητας δεν αφορά μόνο τα νοσοκομεία, αλλά και άλλους τομείς της υγείας με αποτέλεσμα η έλλειψη των απαιτούμενων προδιαγραφών να οδηγεί σε γεγονότα όπως το πρόσφατο περιστατικό διευθυντή καρδιοχειρουργό που πραγματοποιούσε επεμβάσεις με υψηλά ποσοστά θνησιμότητας για πολλά έτη.
Επειδή αντίθετα με ότι συμβαίνει στη χώρα μας, στα περισσότερα δυτικά κράτη υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς που αναλαμβάνουν να πιστοποιήσουν εάν τηρούνται οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές που υπάρχουν στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης.
Επειδή έχουν θεσμοθετηθεί από τις επιστημονικές εταιρείες πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία ασθενών και με βάση αυτά κάθε χώρα να μπορεί να εφαρμόσει κριτήρια επάρκειας των γιατρών, αλλά και των νοσηλευτικών μονάδων και να γίνει έτσι η αξιολόγησή τους.
Επειδή στην απάντηση της 2777/3-12-07 Ερώτησής μου με το ίδιο περιεχόμενο αναφέρεται ότι «στο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα αναφέρεται ρητά η πιστοποίηση με ειδικό ISO υπηρεσιών υγείας από έγκριτο φορέα πιστοποίησης», ενώ στα ανηρτημένο στην ιστοσελίδα σχέδιο νόμου δεν υπάρχει καμιά εξειδικευμένη αναφορά για αυτό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθενται να προβεί στην οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου ποιότητας και αξιολόγησης των ιατρικών πράξεων προκειμένου να υπάρχει και στη χώρα μας ο έλεγχος ποιότητας των νοσοκομείων αλλά και άλλων τομέων της υγείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ