Έλλειψη υποδομών για την ασφαλή νοσηλεία της φυματίωσης και άλλων μολυσματικών ασθενειών

Αριθμός πρωτ: 6250
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/3/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Έλλειψη υποδομών για την ασφαλή νοσηλεία της φυματίωσης και άλλων μολυσματικών ασθενειών.

Οι υπεύθυνοι της Αντιφυματικής Μονάδας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου εκφράζουν την ανησυχία τους, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυματίωσης, για την απουσία των κατάλληλων υποδομών για την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών τους.
Το πρόβλημα, όπως επισημαίνουν, έγκειται στο ότι δεν υπάρχει στο Νοσοκομείο θάλαμος αρνητικής πίεσης, ο οποίος είναι απαραίτητος για την αποφυγή της ενδονοσοκομειακής μετάδοσης της ασθένειας. Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου υπάρχει τέτοιο δωμάτιο, με αποτέλεσμα στο Βενιζέλειο και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης να είναι αυξημένος ο κίνδυνος μετάδοσης, τόσο της φυματίωσης, όσο και άλλων μολυσματικών ασθενειών.
Επειδή, παρά τον καλό δείκτη της νόσου στον πληθυσμό του νησιού, οι γιατροί στο Βενιζέλειο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, λόγω της έλλειψης κατάλληλης υποδομής για τη νοσηλεία, αλλά και λόγω άλλων παραγόντων, όπως της έλλειψης αξιόπιστου εθνικού συστήματος καταγραφής της νόσου και των κενών που υπάρχουν στη στελέχωση.
Επειδή με την 9324/29-3-06 Ερώτησή μου, επεσήμαινα την ανάγκη αναβάθμισης της Αντιφυματικής Μονάδας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, σε Κέντρο Αναφοράς Φυματίωσης, ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόληψη και καταπολέμηση της νόσου σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, αίτημα που δεν έχει ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής, και κυρίως θαλάμου αρνητικής πίεσης, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ώστε να περιοριστεί ο υπάρχων κίνδυνος ενδονοσοκομειακής μετάδοσης της φυματίωσης και άλλων μεταδοτικών ασθενειών.
2) Αν προτίθεται να μεσολαβήσει για την αναβάθμιση της επιτυχημένης Αντιφυματικής Μονάδας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, σε Κέντρο Αναφοράς Φυματίωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης