Ένταξη της χρηματοδότησης για την σχολική στέγη στο Νομό Ηρακλείου στο Δ’ ΚΠΣ

Αριθμός πρωτ: 10346
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της χρηματοδότησης για την σχολική στέγη στο Νομό Ηρακλείου στο Δ’ ΚΠΣ.

Τα πολλά και σοβαρά που προβλήματα που υπάρχουν στο Νομό Ηρακλείου σχετικά με τη σχολική στέγη είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα με την αγορά οικοπέδων που θα διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών σε σχολικές μονάδες.
Επειδή το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 6,5 εκατ. ευρώ και όπως είναι φυσικό δεν υπάρχουν τα χρήματα για να διατεθούν από την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού Ηρακλείου άρα είναι επιβεβλημένη ανάγκη το όλο πρόγραμμα να ενταχθεί στο Δ’ ΚΠΣ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί μέσα στο χρονικό όριο που έχει προσδιοριστεί, δηλαδή την πενταετία.
Επειδή οι ανάγκες που υπάρχουν για σχολική στέγη στο Νομό Ηρακλείου δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη χρηματοδότηση των κτιριακών υποδομών, αλλά και με την αγορά οικοπέδων που θα διατεθούν για την ανέγερση σχολικών μονάδων και η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση αυτή,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της αγοράς οικοπέδων και των κτιριακών υποδομών στο Νομό Ηρακλείου, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ από το Δ’ ΚΠΣ, ώστε να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης