Ένταξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας στο Εθνικό Δίκτυο

Αριθμός πρωτ: 6857
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Ένταξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας στο Εθνικό Δίκτυο.

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών, επιβάλλει τη μελέτη και καταγραφή των γεωλογικών φαινομένων που δημιουργεί το ελληνικό τόξο τα οποία επηρεάζουν άμεσα και την Κρήτη.
Επειδή σε παλαιότερη Ερώτησή μου το Υπουργείο Παιδείας αναφερόταν ότι για ένταξη του εργαστηρίου Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης στο Εθνικό Δίκτυο, αρμόδιο είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ.
Επειδή το Εθνικό Δίκτυο καταγραφής των γεωλογικών φαινομένων πρέπει να καλύπτει το σύνολο της χώρας και ιδιαίτερα τις κρίσιμες περιοχές,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εντάξει και το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισμολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης στο Εθνικό δίκτυο καταγραφής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ