Ένταξη των Δήμων Αρκαλοχωρίου και Βιάννου στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3836
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Ένταξη των Δήμων Αρκαλοχωρίου και Βιάννου στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου τελευταία την 2965/6-12-07, στην οποία δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα, είχα επισημάνει την επιτακτική ανάγκη ένταξης στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ηρακλείου και των 19 Δήμων που είχε γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και σύσσωμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση του Νομού.
Ωστόσο με πρόσφατη απόφασή σας, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα όρια του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου, περιλαμβάνονται μόνο οι 17 Δήμοι, εξαιρώντας τους Δήμους Αρκαλοχωρίου και Βιάννου και προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και διαμαρτυριών τόσο των φορέων όσο και της τοπικής κοινωνίας.
Επειδή οι Δήμοι Αρκαλοχωρίου και Βιάννου έχουν στενή λειτουργική σχέση με τους Δήμους Καστελίου και Θραψανού και αποτελούν μία από τις τρεις αναπτυξιακές – οικιστικές ενότητες του Νομού Ηρακλείου που προβλέπονται από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (1486/Β΄/10.10.2003) και επομένως είναι αναγκαίο να μελετηθούν από κοινού.
Επειδή, όπως τονίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, η χωροθέτηση του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων εξαρτήσεων – επιρροών στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Αρκαλοχωρίου.
Επειδή, όπως έχω υπογραμμίσει, απαιτείται να αντιμετωπιστούν συνολικά και όχι αποσπασματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και η ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την ορθή οικιστική οργάνωση, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να τροποποιήσει την Υπουργική Απόφαση και να συμπεριλάβει στα όρια του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου τους Δήμους Αρκαλοχωρίου και Βιάννου που εξαίρεσε, μη λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού, καθώς και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ