Έντονες αντιδράσεις για τις ριζικές αλλαγές που προωθούνται στις Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων

Αριθμός πρωτ: 908
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις για τις ριζικές αλλαγές που προωθούνται στις Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και τελευταία την 13687/5-6-08, έχω υπογραμμίσει την ανάγκη θεσμοθέτησης και χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους των Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας των Δήμων, προκειμένου να δοθούν άμεσα λύσεις στα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα των εργαζομένων, οι οποίο κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι μετά τις 31-8-08, οπότε και λήγει η χρηματοδότηση των Προγραμμάτων και οι συμβάσεις τους.
Έντονες είναι οι αντιδράσεις τόσο των εργαζομένων στα Κοινωνικά Προγράμματα και των ΟΤΑ, όσο και των πολιτών, για την αβεβαιότητα συνέχισης τους, αλλά και για τις ριζικές αλλαγές που θα επιφέρει στις συγκεκριμένες Δομές το προωθούμενο, από Υπουργείο Απασχόλησης, σχέδιο νόμου.
Οι αντιδράσεις επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην εκχώρηση των Προνοιακών Δομών από τους Δήμους στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, παραγκωνίζοντας τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον σημαντικό περιορισμό του αριθμού των δικαιούχων των ως άνω υπηρεσιών, οι οποίοι θα επιλέγονται με αυστηρά οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και στη δυνατότητα ανάπτυξης αντίστοιχων Δομών από ιδιώτες, οι οποίοι αποκτούν έτσι πρόσβαση σε εθνικά και κοινοτικά κονδύλια.
Επειδή οι Δήμαρχοι της Κρήτης και οι εργαζόμενοι προειδοποιούν με δυναμικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας τη συνέχιση των κοινωνικών δομών, οι οποίες ανέρχονται σε 1.400 σε όλη τη χώρα, απασχολούν 3.500 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 600 εργάζονται σε προγράμματα του νησιού,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να εξασφαλίσουν τη συνέχιση των Κοινωνικών Προγραμμάτων των Δήμων, χωρίς τη μείωση των κονδυλίων που διατίθενται, αλλά και χωρίς να τεθούν αυστηροί περιορισμοί αναφορικά με τον αριθμό των δικαιούχων.
2) Εάν προτίθενται να μην εκχωρήσουν τα Κοινωνικά Προγράμματα στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, παραγκωνίζοντας τους ΟΤΑ, που διαχειρίζονταν επιτυχώς μέχρι σήμερα τις συγκεκριμένες δομές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης