Έντονη αντίδραση φορέων Ηρακλείου για το χωροταξικό πλαίσιο της Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 2192
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Έντονη αντίδραση φορέων Ηρακλείου για το χωροταξικό πλαίσιο της Κρήτης.

Έντονη είναι η αντίδραση των φορέων του Ηρακλείου για το χωροταξικό πλαίσιο που προωθείται αναφορικά με την Κρήτη.
Οι ασάφειες, οι λανθασμένες επιλογές και οι πολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετεί το Χωροταξικό Πλαίσιο, δίχως παράλληλα να έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη οι προτάσεις των τοπικών θεσμικών παραγόντων του Ηρακλείου και της Κρήτης εν γένει, επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Χαρακτηριστικά για το Νομό Ηρακλείου, μεταξύ άλλων, το Χωροταξικό Πλαίσιο αφενός δεν χωροθετεί το αεροδρόμιο Καστελλίου παρόλο που αποτελεί πριγραμματική δέσμευση της Κυβέρνησης και αφετέρου δεν συμπεριλαμβάνει στην ανώτερη κατηγορία το αεροδρόμιο Ηρακλείου αν και πρώτο στις πτήσεις charter. Για το λιμάνι του Νότου προωθείται σε μια ασαφή και τυχαία θέση ένα λιμάνι που απλώς θα καλύπτει τις ανάγκες της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας, όπως επισημαίνω και στην 2103/19-11-07 Ερώτησή μου. Όσον αφορά δε στο λιμάνι του Ηρακλείου, δεν του αποδίδεται ούτε εθνικός ούτε διεθνής ρόλο.
Επειδή η διασύνδεση της Κρήτης με τα νησιά του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου είναι τυπική και γίνεται μόνο για τη συμβατότητα με το ΕΣΠΑ 2007-13 στο πλαίσιο του ενιαίου ΠΕΠ Κρήτης- Βόρειου/Νότιου Αιγαίου.
Επειδή υπάρχει ενιαία θεώρηση των νησιωτικών συμπλεγμάτων, τα οποία όμως δεν έχουν ούτε τα ίδια προβλήματα, ούτε τις ίδιες δυνατότητες και προοπτικές.
Επειδή ανάλογη είναι η αντιμετώπιση του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα, ενώ η Φαιστός και η Κνωσός χαρακτηρίζονται εθνικής και όχι διεθνούς εμβέλειας μνημεία.
Επειδή όπως υπογραμμίζουν οι φορείς, δεν γίνεται ουσιαστική συσχέτιση και αλληλοτροφοδότηση του Χωροταξικού Πλαισίου με το ΕΣΠΑ 2007-13 και το ΠΕΠ Κρήτης, Βορείου-Νοτίου Αιγαίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να τροποποιήσει το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αναφορικά με το Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη εν γένει, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των τοπικών φορέων, προκειμένου να διορθωθούν όλες οι ασάφειες και οι λανθασμένες επιλογές που περιέχει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ