Ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9310
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου.

Την αναγκαιότητα δημιουργίας Εσπερινού Γυμνασίου στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου επαναφέρει ο Δήμος Τυμπακίου με νέα αίτηση του προς τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή με τη δημιουργία δεύτερης ευκαιρίας σε όσους πολίτες δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου.
Επειδή, με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της περιοχής, το δικαίωμα για εκπαίδευση όλων των πολιτών κάθε ηλικίας και ιδιαίτερα την υποχρέωση της Πολιτείας για περιορισμό του αναλφαβητισμού, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, είναι επιβεβλημένη η ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Γυμνασίου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να δημιουργηθεί Εσπερινό Γυμνάσιο στο Τυμπάκι του Νομού Ηρακλείου ώστε να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής να αποκτήσουν την απαιτούμενη εκπαίδευση που έχουν στερηθεί για διάφορους λόγους

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης