Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο

Αριθμός πρωτ: 7059
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης .

Με μία νέα εμπεριστατωμένη μελέτη σκοπιμότητας (Δ’ Έκδοση Νοεμβρίου 2007) το Πανεπιστήμιο Κρήτης διεκδικεί τη δημιουργία στην Ελλάδα τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης.
Όπως επανειλημμένα έχει αναφερθεί, η Κρήτη διαθέτει την τεχνογνωσία αλλά και τις υποδομές για την επιτυχή λειτουργία του εν λόγω τμήματος.
Ο Τουρισμός αποτελεί νευραλγικό τομέα της οικονομίας και ανάπτυξης για την Περιφέρεια Κρήτης της οποίας τα προσφερόμενα τουριστικά προϊόντα αναφέρονται και σε αγορές υψηλού ανταγωνισμού.
Σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη τουριστική περιφέρεια όπως η Κρήτη, η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και η εξειδίκευση σε θέματα τουρισμού του απασχολούμενου με τον τομέα ανθρώπινου δυναμικού και περαιτέρω η δημιουργία ικανών στελεχών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του τουριστικού προϊόντος σε υψηλά επίπεδα.
Περαιτέρω, η Κρήτη αποτελεί αναμφισβήτητα το δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό της Ελλάδας και γίνεται αντιληπτό ότι η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα στο στρατηγικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του τουρισμού τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο και μάλιστα σε μία άκρως ανταγωνιστική στο χώρο του τουρισμού αγορά.
Δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει καταθέσει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την ίδρυση και ανάπτυξη τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης αλλά και τη δυναμική προοπτικής ανάπτυξης Πανεπιστημιακής Σχολής αμιγώς Τουριστικών Σπουδών.
Επειδή σε πρόσφατη Ερώτηση η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας με ημερομηνία 23-1-2008 αναφέρει ότι η πρόταση του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι υπό αξιολόγηση στο Σ.Α.Π.Ε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Πότε πρόκειται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και αν προτίθενται να προχωρήσουν στην ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Τουριστικής Διοίκησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθόσον αποτελεί όχι μόνο αίτημα της τοπικής πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινής γνώμης της Κρήτης, αλλά και επιταγή βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που υπάρχουν σε σχέση με άλλες περιοχές και τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μανόλης Στρατάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Γιάννης Σκουλάς
Μαρία Σκραφνάκη


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ