Αίτημα Θεολόγων για διορισμό στην Α/θμια εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 2468
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα Θεολόγων για διορισμό στην Α/θμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των θεολόγων τίθεται έντονα το θέμα του διορισμού τους στην Α/θμια εκπαίδευση, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Μουσικής και Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων στα Δημοτικά Σχολεία.
Επειδή σύμφωνα με τους θεολόγους πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα, δεδομένου της φύσης του μαθήματος αλλά και του μικρού αριθμού διορισμού των θεολόγων εκπαιδευτικών στην Β/θμια εκπαίδευση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος των θεολόγων εκπαιδευτικών για το διορισμό τους στην Α/θμια εκπαίδευση.

Ο Ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης