Αίτημα Σ.Ε.Δ.Η.Κ. περί αναγνώρισης της ονομασίας ΚΡΗΤΗ ως ΠΟΠ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός πρωτ: 13
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αίτημα Σ.Ε.Δ.Η.Κ. περί αναγνώρισης της ονομασίας ΚΡΗΤΗ ως ΠΟΠ ΚΡΗΤΗ

Μετά από την 16221/16-03-2009 ερώτησή μου, με την οποία σας επισήμανα την κωλυσιεργία του Υπουργείου σχετικά με την προώθηση του φακέλου αναγνώρισης του ελαιολάδου ΠΟΠ ΚΡΗΤΗΣ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία ποτέ δεν έλαβα απάντηση, κοινοποιήθηκε στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης η με αρ. πρωτ. 301065/13-05-09 απόφασή σας με την οποία απορρίψατε το αίτημα του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου για αναγνώριση της ονομασίας ΚΡΗΤΗ ως ΠΟΠ Κρήτη προκαλώντας την εύλογη διαμαρτυρία του Συνδέσμου.
Η απόφαση απόρριψης του φακέλου στηρίχτηκε, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, σε ενστάσεις που κατατέθηκαν στην επιτροπή οι οποίες ήταν ταυτόσημες ως προς το περιεχόμενό τους και για τις οποίες με τεκμηριωμένη αναφορά του ο ΣΠΑΚΕ είχε αποδείξει ότι ήταν αβάσιμες, καθώς και σε αυθαίρετες υποκειμενικές απόψεις της Επιτροπής για ανομοιομορφία του κλίματος στο νησί της Κρήτης και ανομοιογένεια του προϊόντος, απόψεις που φυσικά δεν ευσταθούν.
Επειδή η απόφαση αυτή ήρθε σε μια περίοδο που η τιμή του λαδιού είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μη καλύπτοντας το κόστος παραγωγής, οδηγώντας τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης σε απογοήτευση και εγκατάλειψη της καλλιέργειας.
Επειδή με την απόφαση του Υπουργείου μηδενίζεται κάθε προοπτική, το υψηλής ποιότητας λάδι της Κρήτης, να προωθηθεί στις διεθνείς αγορές ως τυποποιημένο, δίνοντας ανάσα στους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης .

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να κάνει δεκτό τον αντίλογο των φορέων της Κρήτης σχετικά με το αβάσιμο του πορίσματος της Επιτροπής αλλά και της ζωτικής σημασίας που έχει για τους Ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης η αναγνώριση του Ελαιολάδου ως ΠΟΠ Κρήτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης