Αδικίες στις προσλήψεις σε σχολεία ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης

Αριθμός πρωτ: 254
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Αδικίες στις προσλήψεις σε σχολεία ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης.

Στις αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το νέο σχολικό έτος, το Υπουργείο Παιδείας κάνει δεκτή μόνο την επιμόρφωση που παρέχεται από τα προγράμματα εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης που είναι πιστοποιημένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή έχουν υλοποιηθεί με προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης).
Επειδή με αυτόν τον τρόπο, αποκλείονται για πρώτη φορά φέτος από τη μοριοδότηση στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για σχολεία ειδικής αγωγής, όσοι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης των ελληνικών ΑΕΙ.
Επειδή από αυτή την απόφαση δημιουργείται κατάφωρη αδικία για τους αποφοίτους των ελληνικών πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα ετήσιας διάρκειας σεμινάρια με σκοπό να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα και να καταταγούν στους πίνακες.
Επειδή με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων αφού το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο υποβαθμίζει το επίπεδο των σεμιναρίων εξειδίκευσης και ως εκ τούτου των παρεχόμενων γνώσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να κάνει και φέτος δεκτά τα σεμινάρια εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης ετήσιας διάρκειας των ελληνικών πανεπιστημίων, προκειμένου να τύχουν της αντίστοιχης μοιριοδότησης οι υποψήφιοι για την ένταξή τους στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2007-2008 σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης.
2) Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημα των ενδιαφερομένων, εάν προτίθεται να δώσει εντολή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκειμένου να πιστοποιηθούν τα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης