Αδράνεια του Υπουργείου για ενσωμάτωση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για το σοβαρό θέμα της πρόληψης αλλά και της επιβολής ευθυνών για την προστασίας του περιβάλλοντος

Αριθμός πρωτ: 6824
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Αδράνεια του Υπουργείου για ενσωμάτωση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για το σοβαρό θέμα της πρόληψης αλλά και της επιβολής ευθυνών για την προστασίας του περιβάλλοντος.

Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η αδράνεια του Υπουργείου στο φλέγον ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και στη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων τόσο για την πρόληψη όσο και για την αποκατάσταση των ζημιών, αφού σύμφωνα με τη νέα Κοινοτική Οδηγία που θα ισχύσει από τα τέλη Απριλίου και αφορά τις ευθύνες των επιχειρήσεων που προκαλούν περιβαλλοντικές καταστροφές, το Υπουργείο δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.
Σύμφωνα με τη νέα Κοινοτική Οδηγία, καθίσταται οικονομικά υπεύθυνος ο επιχειρηματικός φορέας που προκαλεί περιβαλλοντική ζημιά και η ευθύνη δεν εξαντλείται σε αυτή τη ζημιά που συντελείται στιγμιαία ή βίαια από ένα ατύχημα, αλλά επεκτείνεται καλύπτοντας και τη ζημιά που συντελείται σταδιακά και οδηγεί στην αλλοίωση του φυσικού χώρου και τη διατάραξη του οικοσυστήματος.
Επειδή οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Πολιτεία πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση, πρωτίστως της πρόληψης αλλά και τις αποκατάστασης των ζημιών από τους υπευθύνους, που συντελούνται σε βάρος του περιβάλλοντος.
Επειδή χρέος της Πολιτείας είναι ο ορθολογικός σχεδιασμός ενός σχεδίου δράσης, το οποίο δεν θα στοχεύει στην οικονομική εξόντωση των επιχειρήσεων αλλά στην πρόληψη των περιβαλλοντικών καταστροφών ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα ακατάσχετης μόλυνσης του περιβάλλοντος, ενώ φυσικά θα πρέπει να πληρώνουν οι υπεύθυνοι το κόστος το οποίο θα προκύπτει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο η νέα Κοινοτική Οδηγία σχετικά με τις ευθύνες των επιχειρήσεων που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον και οι οποίες φέρουν την υποχρέωση αποκατάστασης της βλάβης αλλά και της παρότρυνσής τους για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή οικολογικών καταστροφών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης