Αδυναμία της κυβέρνησης να εκταμιεύσει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Αριθμός πρωτ: 3206
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδυναμία της κυβέρνησης να εκταμιεύσει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Η Ελλάδα αδυνατεί να εκταμιεύσει δανεικά κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επειδή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθυστερούν να αρχίσουν τα μεγάλα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα έχει δεσμεύσει πόρους 3 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων στα λιμάνια της χώρας και η εκταμίευση του ποσού προϋποθέτει την έναρξη των έργων που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν κατά 50% από εθνικούς πόρους.
Ενώ έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση από το 2004, μόνο μικρά επιμέρους έργα έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα και το μεγαλύτερο μέρους των σχεδιαζόμενων έργων δεν έχει φτάσει ακόμα σε φάση υλοποίησης. Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα καθορίσει το σχεδιασμό για την ανάπτυξη των λιμένων, πράγμα που δεν επιτρέπει να προχωρήσει σε ανάληψη των χρημάτων που έχουν δεσμευτεί.
Παράλληλα, στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας υπάρχουν και δεν έχουν διεκδικηθεί τα χρήματα για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού επειδή και πάλι η κυβέρνηση καθυστερεί να υποβάλει τις μελέτες καταγραφής των ζημιών.
Επειδή από το σύνολο των χρημάτων εκτιμάται πως το 2008 θα πάρει η Ελλάδα μόνο το ποσό του ενός εκατομμυρίου και αυτό για έργα που αφορούν τη συνέχιση μεγάλων οδικών και ενεργειακών έργων που έχουν ξεκινήσει από πριν.
Επειδή τα χρήματα αφορούν έργα που είναι αναγκαία και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας μας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα της χώρας και να εκταμιεύσει επιτέλους η Ελλάδα τα χρήματα για τα οποία έχει υπογράψει συμβάσεις και παραμένουν ανεκμετάλλευτα, σε βάρος της ανάπτυξης της χώρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ