Αιτήματα εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων

Αριθμός πρωτ: 8682
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων.

Η μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι μεταξύ άλλων ένα από τα θεσμικά αιτήματα του κλάδου, τα οποία οι εργαζόμενοι διεκδικούν με κινητοποιήσεις.
Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των σχολείων κατηγορούν το Υπουργείο Παιδείας ότι αφού προσπάθησε αρχικά να αποφύγει το κόστος μισθοδοσίας τους, μεταφέροντάς το στους οικείους Δήμους, τώρα προσπαθεί να το ελαχιστοποιήσει μονιμοποιώντας με συμβάσεις αορίστου χρόνου 2.500 εργαζομένους της μίας και μιάμισης ώρας.
Επειδή οι εργαζόμενοι καλούν το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντί τους και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Επειδή οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας των σχολείων ζητούν να αναγνωριστεί όλη η προϋπηρεσία τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το αίτημα των συμβασιούχων για μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες αλλά και την αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης