Αιτήματα Μουσικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Αριθμός πρωτ: 3812
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Μουσικών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Με επανειλημμένες ερωτήσεις μου, και τελευταία την 2670/30-11-07, στην οποία δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα, έχω επισημάνει την έντονη αγανάκτηση των καθηγητών Μουσικής κατηγορίας ΠΕ 16, αφού με την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο τους αντιμετωπίζει ως εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας.
Οι ίδιοι, με υπόμνημά τους προς εσάς που επίσης δεν έχει απαντηθεί, επαναλαμβάνουν το πάγιο και δίκαιο αίτημά τους για άμεση διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ τόσο για σχολεία γενικής παιδείας όσο και για τα μουσικά σχολεία με συμμετοχή αποκλειστικά αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικής.
Επειδή έχουν συσσωρευτεί εκατοντάδες άνεργοι απόφοιτοι μουσικών τμημάτων ΑΕΙ, καθώς δεν προκηρύσσονται διαγωνισμοί ΑΣΕΠ ανά διετία, κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997
Επειδή, σύμφωνα με τους ίδιους, η αντισυνταγματική διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 εξομοιώνει τους αποφοίτους των ΑΕΙ με τους αποφοίτους ωδείων, χαρακτηρίζοντας τους όλους ως ΤΕ 16 στα μουσικά σχολεία, παραβλέποντας το ότι οι πρώτοι είναι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι με παιδαγωγική επάρκεια.
Επειδή, όπως επανειλημμένα έχω υπογραμμίσει, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 Μουσικής είναι αποκλεισμένοι από τη Δημόσια Εκπαίδευση και καταδικασμένοι στην ανεργία, ή στην καλύτερη περίπτωση την ημιαπασχόληση, ως ωρομίσθιοι, μιας και τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προβεί στην άμεση διενέργεια διαγωνισμού του ΑΣΕΠ τόσο για τα σχολεία γενικής παιδείας όσο και για τα μουσικά σχολεία, με συμμετοχή αποκλειστικά αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικής.
2) Αν προτίθεται να προβεί στον άμεσο αποχαρακτηρισμό των πτυχιούχων πανεπιστημίων από ΤΕ 16 και χαρακτηρισμό αυτών ως ΠΕ 16.
3) Αν προτίθεται να προβεί στον περιορισμό της ωρομισθίας του κλάδου στο ελάχιστο δυνατό και μόνο όπου είναι απολύτως αναγκαία, καθώς και στην αποκατάσταση όλων των αδικιών που έχουν συντελεστεί σε βάρος τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ