Αιτήματα των δασικών υπαλλήλων για αναβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας

Αριθμός πρωτ: 8943
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
3) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα των δασικών υπαλλήλων για αναβάθμιση της Δασικής Υπηρεσίας ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, έχω επισημάνει την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη η ριζική αναδιάρθρωση της δασικής υπηρεσίας, όπως τόνιζα και στην 387/18-7-07 Ερώτησή μου.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Ένωση Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνικών Δομικών Έργων Δασικών Υπηρεσιών, διατυπώνουν έντονο προβληματισμό για την κατάσταση των δασικών υπηρεσιών. Προχωρώντας σε προειδοποιητική στάση εργασίας και σε επίδοση ψηφίσματος, επιδιώκουν την ευρύτερη δυνατή γνωστοποίηση των αιτημάτων τους, με στόχο μια πραγματικά αποτελεσματική δασική πολιτική.
Μεταξύ των αιτημάτων των δασικών υπαλλήλων, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην άμεση στελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας με την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με πτυχιούχους Α.Ε.Ι., (Δασολόγους-Περιβαλλοντολόγους, Γεωτεχνικούς, Βιολόγους, Μηχανικούς, Νομικούς), με πτυχιούχους Α.Τ.Ε.Ι. (Δασοπόνους) και με αποφοίτους Ι.Ε.Κ. Δασοπροστασίας (Δασοφύλακες). Επίσης, κρίνεται απολύτως αναγκαία η αιτούμενη επανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπαγωγή των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, ως αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, σε αυτήν.
Παράλληλα, τονίζονται ως αναγκαία τα εξής μέτρα:
– Η σύνταξη και η κύρωση των Δασικών Χαρτών και η προώθηση του Δασολογίου
– Η σταθερή χρηματοδότηση του δασικού τομέα
– Η σύνταξη και ψήφιση νέου Δασικού και Περιβαλλοντικού Κώδικα
– Η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης της Πολιτείας να προβαίνει άμεσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην τεχνητή αναδάσωση όλων των εκτάσεων που κηρύσσονται αναδασωτέες.
– Η επανεξέταση του θέματος της Αγροφυλακής και η ένταξη των αρμοδιοτήτων και του δυναμικού της στη νέα Δασική Υπηρεσία .
– Η προσαρμογή των οδοιπορικών εξόδων και των ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων στο επίπεδο των μηχανικών του Δημοσίου.
– Η κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων κτισμάτων, εντός των δασών και δασικών εκτάσεων, για τα οποία έχουν εκδοθεί αμετάκλητες εκτελεστές διοικητικές πράξεις κατεδάφισης
– Η αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών στις δύο Σχολές Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και η διασύνδεση της δασικής έρευνας με τη δασική πράξη.
Επειδή οι προτάσεις των συνδικαλιστικών σωματείων των δασικών υπαλλήλων επιβάλλεται να αντιμετωπιστούν με προσοχή από την πολιτεία,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να λάβουν υπόψη και να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των δασικών υπαλλήλων, τα οποία αποτυπώνουν τον προβληματισμό τους για την υποβάθμιση της δασικής υπηρεσίας και προβάλλουν την ανάγκη λήψης μέτρων για την ουσιαστική αναδιάρθρωσή της.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ