Αιτήματα φυλάκων σχολικών συγκροτημάτων

Αριθμός πρωτ: 12073
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα φυλάκων σχολικών συγκροτημάτων.

Σε κινητοποιήσεις προέβησαν οι φύλακες των σχολικών συγκροτημάτων των Δήμων της χώρας διεκδικώντας την επίλυση των αιτημάτων τους.
Συγκεκριμένα οι σχολικοί φύλακες διεκδικούν την αναγνώριση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους για το χρόνο υπηρεσίας τους πριν τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.
Επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητά την άμεση καταβολή της μισθοδοσίας των σχολικών φυλάκων, η οποία τελευταία καθυστερεί, προτείνοντας η τακτική επιχορήγηση των ΟΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνεται μέσω ειδικού κωδικού στον προϋπολογισμό των ΚΑΠ,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να κάνουν δεκτά τα αιτήματα των σχολικών φυλάκων των Δήμων της χώρας προκειμένου, αφενός, να αναγνωριστούν τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, όσον αφορά στο χρόνο υπηρεσίας τους πριν τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου και αφετέρου να τους καταβληθεί άμεσα η μισθοδοσία, ενώ η τακτική επιχορήγηση των ΟΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνεται μέσω ειδικού κωδικού στον προϋπολογισμό των ΚΑΠ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης