ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ: 2631
Ημερομηνία καταθέσεως: 29/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα. Ωστόσο η Κυβέρνηση αντί να προσφέρει κίνητρα για την δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών και να συμβάλλει στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος, ουσιαστικά δημιουργεί εμπόδια. Οι Σύλλογοι πολυτέκνων ανά την Ελλάδα από την πλευρά τους, με μια σειρά από προτάσεις και αιτήματα δείχνουν την κατεύθυνση για την δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών. Οι προτάσεις και τα αιτήματα αυτά διατυπώθηκαν και στην συνάντηση στην οποία συμμετείχαν όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του Ν. Ηρακλείου με το Δ.Σ του Συλλόγου Πολυτέκνων την Παρασκευή 23.11.2007 :
-Στα νέα ζευγάρια να χορηγείται δάνειο για την απόκτηση στέγης στο ύψος της αγοραζόμενης η ανεγειρόμενης κατοικίας με τις εξής ειδικές προϋποθέσεις:
1.Με την απόκτηση του 2ου τέκνου να πληρώνουν τα 2/3 των τόκων, αντί για το σύνολο αυτών.
2.Με την απόκτηση του 3ου τέκνου να μην πληρώνουν τόκους.
3.Με την απόκτηση του 4ου τέκνου να μην προχωρούν στην πληρωμή του αρχικού κεφαλαίου.
-Κάθε μητέρα που αποκτά 4ο παιδί και δεν επιθυμεί να εργάζεται, να θεωρείται οιονεί δημόσιος υπάλληλος με πρώτο μισθό 734 ευρώ, με τις αυξήσεις, τα δώρα και το επίδομα άδειας.
-Κάθε μητέρα που αποκτά 4ο παιδί και συνεχίζει να δουλεύει, να έχει την δυνατότητα να αφήνει τα παιδιά της δωρεάν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
-Να αυξηθεί η απαλλαγή στην φορολόγηση με την απόκτηση 4ου, 5ου, 6ου , κτλ. τέκνου. Είναι παράλογο οι τρίτεκνοι να έχουν απαλλαγή 21.000 ευρώ και για κάθε ένα παιδί επιπλέον να προστίθεται στο αφορολόγητο μόλις 1000 ευρώ.
-Να αναθεωρηθεί ο Ν.3282/2004 περί μετεγγραφών ώστε να μπορούν να γίνονται μεταγραφές σε παιδιά πολυτέκνων, ακόμα και εάν έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών του.
-Οι πολύτεκνες μητέρες να δικαιούνται σύνταξης, μετά από 15ετή πραγματική υπηρεσία.
-Να επιτρέπεται στους πολύτεκνους η κατοχή 2ης θέσης εργασίας (είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα) είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, χωρίς περιορισμούς στις αποδοχές τους, που λαμβάνουν και από τις δυο θέσεις όπως και στα οικογενειακά επιδόματα.
-Να δικαιούνται οι πολύτεκνοι μειωμένο εισιτήριο για όλες τις θέσεις του πλοίου και για όλες τις μέρες και όχι μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
-Να προστεθεί σχετική διάταξη – τροπολογία στο άρθρο 16 του Ν. 3454/2006 όπου στο πρώτο εδάφιο μετά τη φράση «επίδομα», να προστεθεί η φράση «και την σύνταξη»

Κατόπιν αυτών
Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του Ο.Ε.Κ προκειμένου οι πολύτεκνοι του Ν. Ηρακλείου να επωφεληθούν του ειδικού προγράμματος για πολυτέκνους του Οργανισμού ( άρθρο 31 του Κανονισμού του ΟΕΚ);
2. Θα προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στην ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων των πολυτέκνων όπως είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για την ανέγερση ή την αγορά κατοικίας, να αυξηθεί αισθητά το αφορολόγητο για κάθε παιδί μετά το τρίτο που θα αποκτούν οι πολύτεκνες οικογένειες και να θεωρείται οιονεί δημόσιος υπάλληλος κάθε μητέρα που δεν επιθυμεί να δουλέψει μετά την απόκτηση και 4ου τέκνου;
3. Θα προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στην ικανοποίηση των αιτημάτων κοινωνικού χαρακτήρα όπως είναι η αναθεώρηση του Ν. 3282/2004 για τις μεταγραφές και η προσθήκη διάταξης – τροπολογίας στο άρθρο 16 του Ν.3454/2006;
4. Σε ποια άλλα μέτρα θα προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να δημιουργηθούν κίνητρα για την δημιουργίας πολύτεκνων οικογενειών;
5. Ποιος σχεδιασμός υπάρχει προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έντονο δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα μας, καθώς αναμένεται το 2050 σύμφωνα με την μελέτη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥ), το 31,46% θα είναι πάνω από 65 ετών και μόλις το 12,13% θα είναι κάτω από 15 ετών;

Ο Ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Γ. Σκουλάς
Βασίλης Κεγκέρογλου
Εμμαν. Στρατάκης
Μαρία Σκραφνάκη


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ