Αλλαγή του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 11059
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αλλαγή του νόμου για την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη.

Όλοι οι εμπορικοί και παραγωγικοί φορείς του Ηρακλείου ζητούν την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στην Κρήτη.
Όπως επισημάνθηκε σε πρόσφατη συνάντηση των τοπικών φορέων, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των πολυκαταστημάτων στο Ηράκλειο και ζητούν να ισχύσει για καταστήματα εκτάσεως από 1.000 έως 1.500 τ.μ. η διαδικασία που ισχύει σήμερα για καταστήματα άνω των 1.500 τ.μ
Επειδή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το εμπόριο πρέπει να λειτουργεί σε πλαίσιο υγιούς και όχι αθέμιτου ανταγωνισμού ώστε η οικονομική ζωή του τόπου να μην αφεθεί ως έρμαιο στα χέρια συγκεκριμένων συμφερόντων.
Επειδή καθώς τα τελευταία χρόνια ο χώρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικότερα έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στην αλλαγή του Νόμου 3377/2005 και συγκεκριμένα του άρθρου 10, που αναφέρεται στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στο Ηράκλειο και την Κρήτη γενικότερα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης