Ανάγκη αναβάθμισης της δασικής υπηρεσίας

Αριθμός πρωτ: 3267
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη αναβάθμισης της δασικής υπηρεσίας.

Οι συχνές και καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα μας και αυτό το καλοκαίρι εγείρουν όλο και περισσότερα ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης που εφαρμόζει η Κυβέρνηση.
Η ανυπαρξία, ουσιαστικά, πρόληψης είναι το ζητούμενο αφού όλο και περισσότεροι φορείς κάνουν λόγο για την αναγκαιότητα αναβάθμισης της δασικής υπηρεσίας για την αποφυγή δασικών πυρκαγιών.
Σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη του προέδρου της WWF HELLAS καθιστά σαφή την ανάγκη εφαρμογής μέτρων πρόληψης, με την αναβάθμιση της δασικής υπηρεσίας προκειμένου να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των δασών, αλλά και την επανεξέταση ζητημάτων όπως οι δασικοί χάρτες και του δασολογίου.
Επειδή είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ειδικό σώμα κατάλληλα εκπαιδευμένο, το οποίο να ασχολείται με την πρόληψη και την προστασία των δασών για την αποφυγή πυρκαγιών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν και με ποιο χρονοδιάγραμμα προκειμένου να αναβαθμιστεί η δασική υπηρεσία για μια αποτελεσματικότερη προστασία των δασών στη χώρα μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης