Ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας για τη φοροαπαλλαγή των επενδύσεων σε σχέδια βελτίωσης της κτηνοτροφίας

Αριθμός πρωτ: 92
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη διευκόλυνσης της διαδικασίας για τη φοροαπαλλαγή των επενδύσεων σε σχέδια βελτίωσης της κτηνοτροφίας

Η υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της κτηνοτροφίας της Κρήτης, ωστόσο αναμένεται να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα λόγω ανεπαρκούς σχεδιασμού.
Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην υλοποίηση των 370 Σχεδίων Βελτίωσης Κτηνοτροφίας σε επίπεδο Κρήτης έχω επισημάνει και με την 9892/28-6-07 Ερώτησή μου, στην οποία τόνιζα τις μεγάλες καθυστερήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην εξέταση των ενστάσεων, η οποία θέτει σε κίνδυνο την προοπτική απορρόφησης των κονδυλίων.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ένωση Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Κρήτης, πρόβλημα αναμένεται και ως προς την φοροαπαλλαγή των επενδύσεων, η οποία επιβάλλει, για την πλειονότητά τους, έναρξη επαγγέλματος στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2008. Όπως τονίζεται, η έλλειψη προσωπικού στις επιτροπές αδειοδότησης και παραλαβής των επενδύσεων, σημαίνει ότι η απορροφητικότητα των επενδύσεων θα μειωθεί ακόμη περισσότερο, εάν η πλειονότητα των επενδυτών περιμένει ολόκληρο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τον Ιανουάριο, για να προχωρήσει στη φοροαπαλλαγή.
Επειδή επιβάλλεται να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαδικασία της φοροαπαλλαγής των επενδύσεων στα Σχέδια Βελτίωσης της Κτηνοτροφίας, η οποία έχει ήδη καθυστερήσει υπερβολικά εξαιτίας της ελλιπούς πολιτικής διαχείρισης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να μην απαιτηθεί αναμονή μέχρι το 2008 για να γίνει φοροαπαλλαγή των επενδύσεων σε Σχέδια Βελτίωσης της Κτηνοτροφίας, γεγονός που θα σημαίνει περαιτέρω μείωση της απορροφητικότητας των εγκεκριμένων κονδυλίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης