Ανάγκη διεύρυνσης των δυνατοτήτων απασχόλησης των τυφλών

Αριθμός πρωτ: 3458
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη διεύρυνσης των δυνατοτήτων απασχόλησης των τυφλών.

Με υπόμνημά της η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών καθιστά σαφές την ανάγκη διεύρυνσης των δυνατοτήτων απασχόλησης των τυφλών , αφού η θέση του τηλεφωνητή, που εργάζονται κυρίως, είναι μια ειδικότητα η οποία τείνει να εξαφανιστεί λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.
Εξίσου σημαντικό είναι και το ζήτημα του καθορισμού του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας από την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών έως την τοποθέτηση στην εργασίας, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το εξάμηνο.
Επειδή όπως έχω επισημάνει και με προηγούμενη Ερώτηση μου, 2863/4-12-2007, το ποσοστό ανεργίας, γενικά των Ατόμων με Αναπηρία είναι ιδιαίτερα υψηλό στη χώρα μας περίπου 84%, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να ζουν στη φτώχεια και την περιθωριοποίηση.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην υιοθέτηση των προτάσεων της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την διεύρυνση των ειδικοτήτων απασχόλησης ατόμων με τύφλωση, καθώς επίσης και στον καθορισμό του εξαμήνου ως χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης από την ημέρα καταβολής της αίτησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ