Ανάγκη εκσυγχρονισμού του Παραρτήματος της Υπηρεσίας των Αρχείων του Κράτους στο Ηράκλειο

Αριθμός πρωτ: 9762
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη εκσυγχρονισμού του Παραρτήματος της Υπηρεσίας των Αρχείων του Κράτους στο Ηράκλειο.

Το παράρτημα της Υπηρεσίας των Αρχείων του Κράτους στο Ηράκλειο, αν και λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90, χρήζει ανάγκης εκσυγχρονισμού καθώς οι χώροι της υπηρεσίας είναι πολύ μικροί σε σχέση με τον όγκο των αρχείων που πρέπει να φιλοξενήσουν.
Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο αφού η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η ψηφιοποίηση των αρχείων, βρίσκεται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο.
Επειδή τα αρχεία του Κράτους αποτελούν σημαντική ιστορική πηγή που οφείλουμε να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε με τον καλύτερο τρόπο, και πολύ περισσότερο να την εμπλουτίζουμε με νέο υλικό.
Επειδή πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η Υπηρεσία των Αρχείων του Κράτους δεν αποτελεί απλά μια αποθήκη εγγράφων, αλλά έναν χώρο άντλησης πληροφοριών για ιστορική έρευνα, πολιτιστική δράση, διοικητική πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη.
Επειδή η προηγούμενη Ερώτηση 5481/13-3-07 με το ίδιο θέμα δεν απαντήθηκε,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου το παράρτημα της Υπηρεσίας των Αρχείων του Κράτους στο Ηράκλειο να αποκτήσει τον κατάλληλο χώρο για τη φύλαξη του σημαντικού υλικού του και να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα για την καλύτερη διατήρηση και αξιοποίηση του υλικού αυτού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης