Ανάγκη ενίσχυσης Βιολογικών Καλλιεργειών και Βιολογικής Κτηνοτροφίας στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 177
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη ενίσχυσης Βιολογικών Καλλιεργειών και Βιολογικής Κτηνοτροφίας στην Κρήτη.

Επιτακτική είναι η ανάγκη ενίσχυσης των βιολογικών καλλιεργειών και της βιολογικής κτηνοτροφίας στην Κρήτη, καθώς βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως κατέδειξε πανελλαδική έρευνα της ICAP.
Συγκεκριμένα οι βιοκαλλιέργειες στην Κρήτη αποτελούν μόλις το 6% του συνόλου πανελλαδικώς, γεγονός που την κατατάσσει στην τέταρτη από το τέλος θέση μεταξύ των ελληνικών περιφερειών.
Στις τελευταίες όμως θέσεις είναι η Κρήτη και αναφορικά με τη βιολογική κτηνοτροφία, και ειδικότερα όσο αφορά στη βιολογική χοιροτροφία και τα βοοειδή.
Επειδή στην Κρήτη υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου οι βιοκαλλιέργειες να αποτελέσουν μια ουσιαστική εναλλακτική απασχόληση των αγροτών.
Επειδή και ως χώρα έχουμε τα μικρότερα ποσοστά βιολογικής καλλιέργειας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να ενισχύσουν με κάθε τρόπο την ανάπτυξη των βιολογικών καλλιεργειών και της βιολογικής κτηνοτροφίας στο Νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικότερα, προκειμένου να δημιουργηθούν μεγαλύτερες δυνατότητες και προοπτικές για τους παραπάνω κλάδους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ