Ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

Αριθμός πρωτ: 3484
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα μας έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλες διαστάσεις, καθώς βαίνει αυξανόμενο το ποσοστό των νοικοκυριών που ξοδεύουν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους για την ικανοποίηση των ενεργειακών τους αναγκών και μόνο, ή βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια, αδυνατώντας να ικανοποιήσουν επαρκώς τις ανάγκες θέρμανσης, φωτισμού, κλπ.
Σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος επιδιώκει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιβάλλει πλέον στα κράτη μέλη την υποχρέωση να αναπτύξουν Εθνικά Προγράμματα Δράσης, με σκοπό τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των ευάλωτων καταναλωτών. Συγκεκριμένα, με την πρόσφατη Οδηγία 2009/72, για τους κοινούς κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται με σαφήνεια η υποχρέωση αυτή, και τονίζεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας αυτής της κατηγορίας καταναλωτών, μεταξύ των οποίων είναι και η απαγόρευση διακοπής σύνδεσής τους με τα ενεργειακά δίκτυα σε κρίσιμες περιόδους.
Επειδή στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας, γεγονός που επιβάλλει την ταχύτερη δυνατή συμμόρφωση της νομοθεσίας μας με τις διατάξεις της Οδηγίας.
Επειδή, για το σκοπό αυτό, χρειάζεται μεταξύ άλλων η αποσαφήνιση της έννοιας των ευάλωτων καταναλωτών και βεβαίως η λήψη κατάλληλων μέτρων στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδιασμού, τα οποία θα προβλέπουν την απαγόρευση της διακοπής σύνδεσης, την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου η χώρα μας να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72, ειδικότερα σε σχέση με την ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών από αυτήν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης