Ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των ελαιουργείων

Αριθμός πρωτ: 15347
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΠΕΧΩΔΕ

Θέμα: Ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των ελαιουργείων.

Το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στο Νομό Ηρακλείου από τη μόλυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από τα απόβλητα των ελαιουργείων απαιτεί άμεση και οριστική λύση, καθώς τα περιθώρια στενεύουν πάρα πολύ.
Επειδή η ρύπανση του περιβάλλοντος από τους κατσίγαρους των ελαιουργείων, δεν καταστρέφει μόνο τη χλωρίδα και την πανίδα της ευρύτερης περιοχής αλλά κυρίως θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα ενός άριστου προϊόντος, όπως είναι το κρητικό ελαιόλαδο, καθώς οι έλεγχοι και τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαιτέρως υψηλά.
Επειδή υπάρχουν τρόποι, όχι μόνο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αποβλήτων των ελαιουργείων αλλά να αξιοποιηθούν ανάλογα, όπως είναι η μετατροπή τους σε καύσιμο υλικό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί στη συνέχεια να πουληθεί στη ΔΕΗ.
Επειδή η επένδυση θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και υποκατάστασης του πετρελαίου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για το λόγο αυτό η Πολιτεία οφείλει να προβεί σε μια σειρά μέτρων που να διευκολύνουν αυτή την εξέλιξη,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ.Υπουργοί:
Ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση επενδύσεων για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο την αποξηραμένη πούλπα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των ελαιουργείων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης