Ανάγκη λήψης μέτρων για τρίτεκνους εκπαιδευτικούς

Αριθμός πρωτ: 15488
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Ανάγκη λήψης μέτρων για τρίτεκνους εκπαιδευτικούς.

Την ανάγκη στήριξης των χιλιάδων οικογενειών με τρία παιδιά έχω επισημάνει σε παλαιότερες Ερωτήσεις μου, ενώ με την 9746/4-4-08 Ερώτησή μου τόνιζα τη μέριμνα που πρέπει να υπάρξει για τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς ειδικότερα, με τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνση του διορισμού τους στα δημόσια σχολεία.
Επειδή σε πρόσφατο υπόμνημα τρίτεκνων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών απευθύνεται έκκληση προς το Υπουργείο για προώθηση ρυθμίσεων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος ανεργίας, το οποίο αντιμετωπίζουν ως ευπαθής κοινωνική ομάδα.
Επειδή πολλοί τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί και στο Νομό Ηρακλείου εκφράζουν αγωνία για την ελλιπή στήριξή τους από την πολιτεία.
Επειδή, όπως φαίνεται από τις σχετικές αντιδράσεις, η ρύθμιση για πρόσληψη σε ποσοστό 20 τοις εκατό επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών δεν ικανοποιεί τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς.
Επειδή είναι ανάγκη γι’ αυτό το σκοπό να τροποποιηθούν προς ευνοϊκότερη κατεύθυνση οι διατάξεις του Ν. 3255/2004 για το διορισμό αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε ρύθμιση για την περαιτέρω διευκόλυνση του διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση τόσο των αναπληρωτών όσο και των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με τρία τέκνα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης