Ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των ανήλικων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Αριθμός πρωτ: 10615
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των ανήλικων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Την ανάγκη να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων από τα ΜΜΕ και να υπάρξει στενότερη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για το σκοπό αυτό, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού.

Επειδή μεταξύ των άλλων προτείνεται η καθιέρωση κινήτρων για την παραγωγή ποιοτικών εκπομπών και προγραμμάτων που απευθύνονται σε ανήλικους καθώς και η θεσμοθέτηση διαδικασιών αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου των ΜΜΕ ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

Επειδή εξίσου σημαντικό μέτρο είναι η επεξεργασία και προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την υιοθέτηση Κώδικα Δεοντολογίας των ψυχαγωγικών προγραμμάτων της ραδιοτηλεόρασης, που θα περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και ψυχικής υγείας των ανηλίκων που συμμετέχουν σε αυτά.

Επειδή είναι χρέος και ευθύνη της πολιτείας να προλαμβάνει και όχι να προσπαθεί να βρει τρόπους καταστολής, εκ των υστέρων, στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία στο σύνολό της και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά και τους ανήλικους.

Επειδή η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και γονείς καθώς και η ανάπτυξη εκστρατειών ενημέρωσης, σχετικά με τις προβλέψεις της νομοθεσίας και τους κινδύνους από τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού από τα ΜΜΕ , περιλαμβανομένου και του Διαδικτύου , είναι επιτακτικές παρεμβάσεις για ένα καλύτερο αποτέλεσμα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Εάν προτίθενται να κάνουν δεκτές τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, προκειμένου να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης