Ανάγκη στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 1867
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/11/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Νομού Ηρακλείου.

Επιτακτική είναι η ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νομού Ηρακλείου, καθώς, λόγω της παρατεταμένης κρίσης στην αγορά αλλά και της μη στήριξης τους από τις πολιτικές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, έχουν περιέλθει σε δεινή θέση.
Σύμφωνα με στοιχεία από συνέντευξη του προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ηρακλείου σε τοπική εφημερίδα, την τελευταία τριετία οδηγήθηκαν σε κλείσιμο 2.624 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ πολλαπλάσιες βρίσκονται σήμερα στα όρια πτώχευσης.
Επειδή με την 1053/23-10-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές επιχειρήσεις καθώς καταφεύγουν στη λύση του δανεισμού προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Επειδή η αυξανόμενη συρρίκνωση του μεριδίου που κατέχουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο καταγράφεται και στην ετήσια έκθεση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, σε αντίθεση με τις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων οι οποίες ανταποκρίνονται θετικά στις ανταγωνιστικές πιέσεις,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου αλλά και της χώρας εν γένει, οι οποίες δέχονται και το μεγαλύτερο βάρος του ανταγωνισμού και της κρίσης που επικρατεί στην αγορά και αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ