Ανάγκη συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου και τήρηση κανόνων μεταφοράς ζώντων ζώων

Αριθμός πρωτ: 6751
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου και τήρηση κανόνων μεταφοράς ζώντων ζώων.

Την ανάγκη διενέργειας συστηματικών δειγματοληπτικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας αναφορικά με τα ζώα που μεταφέρονται με επικαλυμμένα μεγάλα φορτηγά καθώς και την τήρηση των κανόνων μεταφοράς τους, επισημαίνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης.
Όπως υπογραμμίζει το ΙΝΚΑ Κρήτης, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1/2005, τα φορτηγά που χρησιμοποιούνται προκειμένου να μεταφέρουν ζώα πρέπει να φέρουν διακριτή ένδειξη για αυτό στα τοιχώματά τους και να προσκομίζονται πιστοποιητικά τόσο για την υγεία των ζώων όσο και για την προέλευση και τον προορισμό τους.
Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες του Ινστιτούτου, απαράδεκτα περιστατικά λαμβάνουν χώρα στα σύνορα, όπως π.χ. ημιθανή πουλερικά να πωλούνται σχεδόν δωρεάν σε τυχοδιώκτες, οι οποίοι τα μεταφέρουν σε εικονικά πτηνοτροφεία για «ελληνοποίηση» και έπειτα στις λαϊκές αγορές για πώληση και κατανάλωση.
Επειδή σύμφωνα με το ΙΝΚΑ Κρήτης θα πρέπει μέσω των συστηματικών δειγματοληπτικών ελέγχων στα μεγάλα μεταφορικά μέσα, αυτό το ενδεχόμενο να αποκλειστεί οριστικά.
Επειδή πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αλλά και η κατ’ επέκταση προστασία των νομίμων διακινητών και εκτροφέων ζώντων ζώων και πουλερικών στη χώρα μας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία να προβλέπει τον ενδελεχή και συστηματικό έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές του περιεχομένου των επικαλυμμένων μεγάλων μεταφορικών μέσων, καθώς και τον λεπτομερή έλεγχο της τήρησης των κανόνων μεταφοράς ζώντων ζώων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ