Ανάγκη χρηματοδότησης νέων εγκαταστάσεων ιχθυαγοράς Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4885
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη χρηματοδότησης νέων εγκαταστάσεων ιχθυαγοράς Ηρακλείου.

Με την 2756/3-12-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την ανάγκη εξεύρεσης κονδυλίων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της ιχθυαγοράς του Ηρακλείου, που αποτελεί πάγιο αίτημα του Δήμου.
Ωστόσο με την απάντηση στην Ερώτηση δεν δίνεται καμία λύση, ούτε δηλώνεται η βούληση της Κυβέρνησης για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου υποδομής για τον επαγγελματικό κλάδο των επαγγελματιών αλιέων και την τοπική οικονομία, το οποίο είναι ώριμο και ο Δήμος είχε ζητήσει τη χρηματοδότηση του έργου από εθνικούς πόρους και από πιστώσεις του ΕΠ.ΑΛ. 2000-2006.
Επειδή επανειλημμένα έχω υπογραμμίσει την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου εν τούτοις μέχρι σήμερα παραπέμπεται στις καλένδες.
Επειδή το ποσό που απαιτείται, ύψους 2.150.000 ευρώ, προκειμένου να εκτελεστεί αυτό το άμεσης προτεραιότητας έργο, αδυνατεί να το καλύψει ο Δήμος Ηρακλείου από ίδια έσοδα και η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αλιείας (ΕΠ.ΑΛ.) θα ήταν η πλέον ενδεδειγμένη λύση.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου από το 2006 έχει εκπονήσει τις σχετικές μελέτες του έργου, έχει εξασφαλίσει τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και χωροταξικές εγκρίσεις, έχει εκδώσει τη σχετική οικοδομική άδεια και έχει παραχωρήσει την απαιτούμενη έκταση προκειμένου να κατασκευαστεί η νέα κεντρική ιχθυαγορά και να απομακρυνθεί το χονδρεμπόριο αλιευμάτων από το ιστορικό κέντρο της πόλης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εντάξει την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων της ιχθυαγοράς του Ηρακλείου στο πλαίσιο του Μέτρου 3.3 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης & καταφύγια» του νέου ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013, αφού δεν εντάχθηκε στο προηγούμενο ΕΠ.ΑΛ. 2000-2006, αν και ο Δήμος Ηρακλείου το είχε αρμοδίως και εγκαίρως ζητήσει, προκειμένου να εξευρεθούν τα κονδύλια ύψους 2.150.000 ευρώ που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου υποδομής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ