Αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 11523
Ημερομηνί α κατάθεσης: 15/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη.

Ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου, αλλά και οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων των νομών Ηρακλείου και Χανίων, διαμαρτύρονται για την παρατεινόμενη καθυστέρηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προωθήσει τον φάκελο αναγνώρισης του ελαιλάδου ΠΟΠ Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τη διαβεβαίωση που είχαν από τον περασμένο Μάϊο για το θέμα.
Μάλιστα, ενώ έχουν ήδη περάσει 4 μήνες από τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων δεν έχει γίνει ακόμη καμία ενέργεια για την πρώθηση του φακέλου.
Επειδή η καθυστέρηση αυτή αποτελεί τροχοπέδη για την προώθηση της διάθεσης του κρητικού ελαιολάδου ως τυποποιημένου, το οποίο σημαίνει ότι θα αποκτήσει την πραγματική του αξία στις διεθνείς αγορές.
Επειδή η αναγνώριση του ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη είναι καθολικό αίτημα όλων των φορέων του νησιού.
Επειδή η ανάγκη θεσμικής θωράκισης και προστασίας του ονόματος, της ποιότητας και της φήμης του κρητικού ελαιολάδου είναι επιβεβλημένη.
Επειδή δεν είναι δυνατό η γραφειοκρατία να δημιουργεί προβλήματα στην προώθηση του κρητικού ελαιολάδου με τη μή κατοχύρωσή του ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Πότε επιτέλους προτίθεται να προωθήσει τον φάκελο αναγνώρισης του ελαιολάδου ΠΟΠ Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταχωρηθεί το κρητικό ελαιόλαδο στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης