Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων

Aριθμός πρωτ: 3941
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/9/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής αγωνιούν από τη καθυστέρηση αναγνώρισης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται σε άλλες απασχολήσεις.
Επειδή, οι απόφοιτοι του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής καλύπτουν ένα εξειδικευμένο χώρο που επικαλύπτεται από πολλές ειδικότητες.
Επειδή, είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλες τις σχολές και τα τμήματα των ΤΕΙ και ΑΕΙ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Εάν προτίθεται και πότε να προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων για να υπάρξει διέξοδος σε πολλές κατηγορίες αποφοίτων με ειδικευμένες γνώσεις που σήμερα δεν αξιοποιούνται όπως αυτών του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης