Αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων αστυνομικών στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 3457
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων αστυνομικών στο Νομό Ηρακλείου.

Την ανάγκη μετεξέλιξης της ΕΛ.ΑΣ σε ένα σύγχρονο και κοινωνικοποιημένο αστυνομικό Σώμα υπογραμμίζει η Ένωση Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με αφορμή τις εξαγγελίες του Υφυπουργού Εξωτερικών στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο.
Η Ένωση προτείνει τη ριζική αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, με την κατάργηση τμημάτων και τη δημιουργία νέων, καθώς και την ανακατανομή της δύναμης του αστυνομικού προσωπικού. Συγκεκριμένα τονίζουν την οργάνωση των Αστυνομικών Τμημάτων ως ισχυρές αστυνομικές μονάδες σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, μακριά από την ισχύουσα οργανωτική δομή και χωροταξική κατανομή, με το θεσμό των πολυδύναμων τμημάτων να εξετάζεται εκ νέου.
Η κατάρτιση του νέου οργανογράμματος σύμφωνα με τους αστυνομικούς θα πρέπει να βασιστεί σε επιστημονική μελέτη που θα προσδιορίζει τις υπαρκτές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και όχι βάσει εμπειρικών εκτιμήσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
Επειδή πρέπει να δοθεί τέλος στον πολυκερματισμό των Υπηρεσιών, στη λειτουργία πολλών επιπέδων διοίκησης και στη γραφειοκρατία, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη επάρκεια της αστυνομικής δύναμης για την εξωτερική υπηρεσία, ενώ σχέδια προληπτικής αστυνόμευσης πρέπει να συμπεριληφθούν στις προτεραιότητες της ΕΛ.ΑΣ.
Επειδή η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με την πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, χωρίς καμία απολύτως εκπαίδευση και η ένταξή τους στο Αστυνομικό Προσωπικό, όπως καταγγέλλουν οι αστυνομικοί, οδηγούν την ΕΛ.ΑΣ. στην οπισθοδρόμηση.
Επειδή όχι μόνο με επανειλημμένες ερωτήσεις μου έχω θέσει την έλλειψη προσωπικού και την ανάγκη αναδιάρθρωσης των αστυνομικών τμημάτων του Νομού προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα προβλήματα, αλλά και στην τοποθέτησή μου στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μίλησα για την ανάγκη νέας οργανωτικής δομής που να καλύπτει το σύνολο του νομού και να μην αφήνει περιοχές με πολλά προβλήματα, όπως οι τουριστικές και άλλες χωρίς την αναγκαία αστυνόμευση.
Επειδή οι εξαγγελίες του Υφυπουργού Εσωτερικών κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης ούτε διακατέχονται από μια σύγχρονη αντίληψη για μια νέα μορφή οργάνωσης που απαιτεί η πλήρης και σωστή αστυνόμευση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην υιοθέτηση των προτάσεων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου για την καλύτερη οργάνωση, την ορθολογικότερη στελέχωση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού, καθώς και αν προτίθεται να προωθήσει την αναδιάρθρωση των περιφερειακών αστυνομικών τμημάτων ικανοποιώντας τα αιτήματα όλων των περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αστυνόμευσης προκειμένου να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στο σύνολο των πολιτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ