Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Οικονομίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Αριθμός πρωτ: 10180
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Οικονομίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Αν και είναι γνωστό ότι οι ισχύοντες κοινοτικοί κανονισμοί και η ελληνική νομοθεσία επιβάλλουν η σύνταξη του όλου προγράμματος και η διαδικασία εφαρμογής του να είναι προϊόντα δημόσιας και ανοικτής διαβούλευσης, εν τούτοις όπως καταγγέλλουν οι αγροτικοί φορείς της Κρήτης και το παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, η διαβούλευση αυτή έχει περιοριστεί μόνο σε δυο ή τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Αποτέλεσμα αυτής της μεθοδευμένης επιλογής είναι το πρόγραμμα να απέχει πολύ από τις αναπτυξιακές ανάγκες του τομέα και επιπλέον χαρακτηρίζεται από έλλειψη καινοτομιών, ασάφεια στόχων και προχειρότητα και δεν κατευθύνει την ανάπτυξη προς την ποιότητα, ενώ καθίσταται στην ουσία ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα με δεσμεύσεις 1,4 δις ευρώ από την προηγούμενη περίοδο με αποτέλεσμα να περιορίζεται στα 4,3 δις ευρώ.
Τα παραδείγματα που επισημαίνει το ΓΕΩΤΕΕ είναι:
α) Το πολύ χαμηλό προβλεπόμενο ύψος των Σχεδίων Βελτίωσης 450 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις ύψους 230 εκατ. ευρώ καθώς και ο συνδυασμός με τα λεγόμενα μικρά σχέδια βελτίωσης (ύψους 50.000 ευρώ) εξανεμίζει πλήρως τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του προγράμματος, μετατρέποντας το πρόγραμμα σε λαϊκίστικο εργαλείο πελατειακού τύπου προς το συμφέρον μόνο δυο ή τριών επιχειρήσεων.
β) Το πολύ μικρό ποσό των 20 εκατ. ευρώ για την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων.
γ) Το επίσης πολύ μικρό ποσό των 30 εκατ. ευρώ για τον προσανατολισμό των αγροτικών προϊόντων προς την αγορά ενώ αποτελεί την πιο αναγκαία παρέμβαση.
και δ) Η ελλιπής χρηματοδότηση της πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού.
Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι δεν ενισχύονται πολιτικές για τον ανταγωνισμό, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση της αγοράς και την δημιουργία γνώσης, ενώ αντίθετα δημιουργούνται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την διαφοροποίηση και την ποιότητα ζωής, με αποτέλεσμα ο επιδιωκόμενος προσανατολισμός να είναι αναντίστοιχος με αυτόν που χρειάζεται η αγροτική οικονομία και ο τόπος.
Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να τροποποιήσει το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο που διαθέτει αυτή την περίοδο η χώρα μας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα συμβολής των γεωτεχνικών των αγροτών και όλων των εμπλεκόμενων, ώστε να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο αγροτικός τομέας και να συμβάλλει στη διάσωση του.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Γιάννης Σκουλάς
Μαρία Σκραφνάκη