Αναστολή καταβολής της πρώτης δόσης του άτοκου κτηνοτροφικού δανείου

Αριθμός πρωτ: 12089
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αναστολή καταβολής της πρώτης δόσης του άτοκου κτηνοτροφικού δανείου.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου (Σ.Ε.Κ.Ν.Η.), επισημαίνεται η μη εφαρμογή αναστολής καταβολής της πρώτης δόσης του άτοκου κτηνοτροφικού δανείου κατά ένα έτος, από 31-12-2008 στις 31-12-09, καθώς τροποποιήθηκε η απόφαση με αριθ. 2/73821/0025/14-12-07 σχετικά με τα άτοκα κτηνοτροφικά δάνεια που χορηγήθηκαν το 2007.
Επειδή όπως διαπιστώνεται, σε ορισμένα καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας δεν εφαρμόστηκε το μέτρο, με αποτέλεσμα να παρακρατηθεί η πρώτη δόση από τους αιγοπροβατοτρόφους μέσω της ενιαίας ενίσχυσης πριν τη λήξη της προθεσμίας , με την αιτιολογία ότι δεν κοινοποιήθηκε έγκαιρα η απόφαση.
Επειδή πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο αφορά όλους τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά και μεγάλα προβλήματα και για το λόγο αυτό η μη παρακράτηση της δόσης είναι μια έστω πρόσκαιρη ανακούφιση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να παρέμβει στη Διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα της πρώτης δόσης, που παρακρατήθηκε από την ενιαία ενίσχυση, σε όσους το επιθυμούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης