Ανατρέπεται ο τετραετής οικονομικός προγραμματισμός των Πανεπιστημίων από λάθος του Υπουργείου Παιδείας

Αριθμός πρωτ: 8816
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανατρέπεται ο τετραετής οικονομικός προγραμματισμός των Πανεπιστημίων από λάθος του Υπουργείου Παιδείας.

Λάθος στοιχεία φέρεται να διοχέτευσε το Υπουργείο Παιδείας στα Πανεπιστήμια της χώρας, σχετικά με το αριθμό των φοιτητών τους, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται ο τετραετής οικονομικός προγραμματισμός και όλοι οι υπολογισμοί για τη μελλοντική χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να είναι εσφαλμένοι.

Συγκεκριμένα το ΥΠΕΠΘ έδωσε στους πανεπιστημιακούς έναν πίνακα, με στοιχεία του Νοεμβρίου του 2007, που υπολόγιζε τη διανομή των κονδυλίων βάσει του αριθμού των φοιτητών σε κάθε Ίδρυμα, αλλά έθετε και συντελεστές κόστους σπουδών ανάλογα με το είδος της Σχολής που φοιτούν.

Ωστόσο τα λανθασμένα, όπως αποδείχτηκαν, στοιχεία που αξιοποίησε το ΥΠΕΠΘ, δημιούργησαν δύο κατηγορίες Ιδρυμάτων, από τα οποία αρκετά πανεπιστήμια θα έπρεπε να λάβουν στο μέλλον λιγότερα χρήματα από όσα ελάμβαναν μέχρι τώρα, ενώ ήδη τα υπόλοιπα έχουν λάβει λιγότερα χρήματα από όσα θα έπρεπε.

Εννέα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, θα υποχρηματοδοτούνταν χωρίς το ύψος των συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων να ανταποκρίνεται στον αριθμό των φοιτητών τους και στις πραγματικές τους ανάγκες.

Επειδή οι πρυτάνεις πολλών πανεπιστημίων ζητούν έκτακτη σύγκληση της Συνόδου τους για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.

Επειδή ο τετραετής οικονομικός προγραμματισμός των πανεπιστημίων, λόγω των λανθασμένων στοιχείων του Υπουργείου, ανατρέπεται πλήρως,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επανορθώσει το απίστευτο λάθος του ΥΠΕΠΘ που ανέτρεψε πλήρως τον τετραετή οικονομικό προγραμματισμό των Πανεπιστημίων της χώρας και διαφοροποιεί τις χρηματοδοτήσεις που προβλέπονταν μέχρι σήμερα, που και αυτές δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης