Ανεπαρκή μέτρα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 3394
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανεπαρκή μέτρα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Ανεπαρκή κρίνονται τα μέτρα στήριξης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους από 2 άτομα έως 250, αφού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για την άντληση κεφαλαίων, τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
Επειδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους είναι πολλές φορές ανυπέρβλητα και η χρηματοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία τους αντλείται από τον τραπεζικό δανεισμό σε ποσοστό που αγγίζει το 20%.
Επειδή από τα ίδια κεφάλαια προέρχονται περίπου το 86,7% των κεφαλαίων μιας μικρής και μεσαίας επιχείρησης, ενώ μόλις το 2% των κεφαλαίων προέρχεται από δημόσια επιχορήγηση.
Επειδή η ύπαρξη τέτοιων επιχειρήσεων καλύπτει πολλούς και σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και κρίνεται ουσιαστική η δημιουργία προϋποθέσεων για την υγιή ανάπτυξή τους, όπως καταγράφεται σε πανελλήνια έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τον ΕΟΜΜΕΧ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να πάρει μέτρα για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά και πολλές φορές ανυπέρβλητα προβλήματα στην χρηματοδότησή τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ