Ανησυχία για τη ρύπανση από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 23283
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/9/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανησυχία για τη ρύπανση από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα Ηρακλείου.

Το εργοστάσιο της ΔΕΗ που λειτουργεί από το 1967 στα Λινοπεράματα Ηρακλείου (ΑΗΣ Λινοπεραμάτων), κατασκευάστηκε τότε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης.
Το μέρος όπου έγινε η κατασκευή του εργοστασίου εκείνη την εποχή, ήταν μη κατοικήσιμη περιοχή και δεν επιβάρυνε το περιβάλλον λόγω της μικρής ζήτησης ενέργειας από τους καταναλωτές.
Σήμερα, όμως, όπως επισημαίνει και το τμήμα του WWF Ελλάς στην Κρήτη, με την αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω αυξημένης ζήτησης, η ρύπανση της περιοχής είναι σημαντική, ενώ προκαλούνται και δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του εργοστασίου.
Μάλιστα, πρόσφατα, επιβλήθηκε και πρόστιμο στη ΔΕΗ για τη ρύπανση από το εργοστάσιο, αλλά αυτό, ως μέτρο, δεν επαρκεί, παρά το ότι βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Επειδή, είναι δεδομένη η μεταφορά του εργοστασίου της ΔΕΗ στη θέση Κορακιά, γεγονός που θα απελευθερώσει την ευρύτερη περιοχή της Αμμουδάρας από την περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Επειδή, οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής και θαλλάσιας ρύπανσης στην υγεία τους και επιθυμούν τη μεταφορά του εργοστασίου, όπως προέβλεπαν και οι αρχικοί σχεδιασμοί της ΔΕΗ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
1) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να προχωρήσει η μεταφορά του εργοστασίου της ΔΕΗ, όπως προέβλεπε και ο αρχικός σχεδιασμός της, από τα Λινοπεράματα στη θέση Κορακιά του νομού Ηρακλείου, δίνοντας ένα τέλος στη ρύπανση της περιοχής.
2) Τί προβλέπεται με τη φημολογούμενη καλωδιακή σύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, ώστε να κλείσουν μονάδες παραγωγής των οποίων η λειτουργία είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά ασύμφορη, όπως αυτή των Λινοπεραμάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης