Αντίθεση Τεχνικού Επιμελητηρίου στην ανάθεση μελετών στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο από τον ΟΛΗ

Αριθμός πρωτ: 11700
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Αντίθεση Τεχνικού Επιμελητηρίου στην ανάθεση μελετών στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο από τον ΟΛΗ.

Με τις 7353/26-4-07 και 9602/21-6-07 Ερωτήσεις μου είχα επισημάνει τις καταγγελίες για παρατυπίες και απευθείας αναθέσεις 6 μελετών για τη μαρίνα στον Κόλπο του Δερματά, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, χωρίς την πρότερη προκήρυξη διαγωνισμού, από τη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με συνέπεια το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας να ζητά, σχεδόν ένα χρόνο πριν, να ακυρωθούν οι σχετικές πράξεις και οι αποφάσεις του ΟΛΗ ΑΕ.
Πρόσφατα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως φορέας με ενιαία έκφραση σε όλη τη χώρα, διέψευσε ότι υπάρχει οποιαδήποτε φερόμενη συμφωνία του με τη διαδικασία ανάθεσης μελετών στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, αποβαίνουν σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος, αφού «η ανάθεση μελετών και υπηρεσιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό και αντιβαίνει στον χαρακτήρα τους και την αποστολή τους». Επιπλέον δε, το ΤΕΕ υπογραμμίζει πως: «η αποκόμιση πραγματικού δημόσιου οφέλους από τέτοιες μελέτες και υπηρεσίες είναι συμπτωματική και τυχαία, επειδή δεν προέρχονται από τις θεσπισθείσες διαδικασίες και προϋποθέσεις».
Επειδή, όπως τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο «η ανάθεση μελέτης ή υπηρεσίας του Ν. 3316/2005 από μια αναθέτουσα Αρχή σε άλλη, είναι πράξη παράνομη, αν γίνει χωρίς τήρηση του νόμου αυτού», όπως και στην περίπτωση των μελετών για τον Κόλπο του Δερματά που ο ΟΛΗ τεχνηέντως παρέκαμψε τον εν λόγω Νόμο, βαφτίζοντας τις απευθείας αναθέσεις μελετών ως ερευνητικές εργασίες.
Επειδή, όπως έχω υποστηρίξει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου κατά την προηγούμενη Κοινοβουλευτική Περίοδο, σύσσωμη η τοπική κοινωνία αντιτίθεται στην υλοποίηση αυτού του έργου που έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων και όχι την αξιοποίηση και ανάδειξη μιας περιοχής που αποτελεί εξαιρετικό δείγμα συνδυασμού φυσικού τοπίου και μεσαιωνικών οχυρωματικών κατασκευών της πόλης του Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Αν προτίθεται να κάνουν δεκτή τη θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και να μην είναι επιτρεπτή η ανάθεση μελετών και υπηρεσιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται από το Νόμο.
2) Αν προτίθενται να προβούν στην ακύρωση τέτοιων αναθέσεων που έχουν γίνει καθ’ υπέρβαση του Νόμου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης