Αντιδράσεις βιοκαλλιεργητών για το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τις αγορές βιολογικών προϊόντων

Αριθμός πρωτ: 3389
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιδράσεις βιοκαλλιεργητών για το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τις αγορές βιολογικών προϊόντων.

Έντονα αντιδρούν οι βιοκαλλιεργητές της χώρας για το προωθούμενο Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει την ανάπτυξη των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων, το οποίο χαρακτηρίζουν αντιαναπτυξιακό, ολοκληρωτικό και αυθαίρετο.
Όπως υπογραμμίζουν, είναι κάθετα αντίθετοι με την ένταξη των βιοκαλλιεργητών στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τη βιολογική γεωργία και τους βιοκαλλιεργητές, ενώ στο Διοικητικό του Συμβούλιο δεν υπάρχει εκπρόσωπος τόσο της βιολογικής γεωργίας όσο και των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων (Ν.3377/2005, άρθρο 6).
Οι βιοκαλλιεργητές, μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο για απαξίωση του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης των Υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ορίζονται τριμελείς επιτροπές να ελέγχουν εκ νέου, αποκλειστικά όσους συμμετέχουν στις αγορές βιοκαλλιεργητών.
Όπως υπογραμμίζουν, η γραφειοκρατία, τα υψηλά κόστη και οι προϋποθέσεις για την έκδοση αδειών κάθε εξάμηνο, στερούν από πολλούς βιοκαλλιεργητές το δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων.
Επειδή σύμφωνα με το Ν. 3557/2007 (αρ. 12, παρ. 12 (ε)), δικαίωμα άδειας έχουν αμιγώς οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, ενώ σύμφωνα με το αρ. 2 του επίμαχου Π.Δ., δικαίωμα άδειας έχουν και οι εμπορικές οντότητες.
Επειδή οι βιοκαλλιεργητές αντιτίθενται και στη διάταξη που προβλέπει να συμμετέχουν σε αγορές μόνο μίας Νομαρχίας, σε αντίθεση με τους συμβατικούς παραγωγούς, με αποτέλεσμα αφενός να μην έχουν πρόσβαση στις αγορές βιολογικών προϊόντων οι καταναλωτές όλων των περιοχών και αφετέρου να επιτυγχάνεται η τεχνητή μείωση της προσφοράς και άρα ακριβότερα βιολογικά προϊόντα.
Επειδή οι βιοκαλλιεργητές κατηγορούν τα συναρμόδια Υπουργεία για υπονόμευση των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων, τις οποίες επιδιώκουν να οδηγήσουν σε κλείσιμο.
Επειδή με επανειλημμένες ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τις αντιδράσεις των βιοκαλλιεργητών στο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο πλήττει καίρια τα συμφέροντά τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να κάνουν δεκτή την απαίτηση των συλλόγων βιοκαλλιεργητών λαϊκών αγορών και να αποσύρουν το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα, καθώς και αν προτίθενται να προβούν, όπως δεσμεύτηκαν, στη διενέργεια και την ολοκλήρωση του διαλόγου με τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.
2) Εάν προτίθενται να προβούν στη δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις αγορές βιοκαλλιεργητών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ