Αντιδράσεις γεωτεχνικών για την τροπολογία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αριθμός πρωτ: 1095
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/8/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ : Αντιδράσεις γεωτεχνικών για την τροπολογία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι (γεωπόνοι, κτηνίατροι, δασολόγοι, ιχθυολόγοι), για την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τη«διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), εκφράζονται φόβοι ότι η συγκεκριμένη τροπολογία μπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως οργανισμού πληρωμών στους αγρότες των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων, με την ανάθεση της διαχείρισης των επιδοτήσεων σε ιδιωτικό φορέα ή άλλο Υπουργείο.
Επειδή με την τροπολογία αυτή δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφασή του ή με ΚΥΑ του Υπουργού και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού να καθοριστεί διαφορετικός ή και μαζί με άλλο διαπιστευμένος φορέας, ως Οργανισμός Πληρωμών των κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων, μέχρι την πλήρη λειτουργία του συστήματος πληρωμών του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.
Επειδή, όπως υποστηρίζουν οι γεωτεχνικοί, η τροπολογία αυτή θα οδηγήσει σε κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον θα έχει σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, καθώς και την αύξηση της γραφειοκρατίας στη χορήγηση των κοινοτικών ενισχύσεων στους Έλληνες αγρότες

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να καταργήσει των ΟΠΕΚΕΠΕ και αν όχι για ποιους λόγους κατατέθηκε η τροπολογία στο νομοσχέδιο για τη «διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης