Αντιδράσεις για την ίδρυση καζίνου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών

Αριθμός πρωτ: 5621
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αντιδράσεις για την ίδρυση καζίνου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών.

Με την 11061/22-4-08 Ερώτησή μου, για το ίδιο θέμα είχα επισημάνει την έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία που έχει προκαλέσει το γεγονός ενδεχόμενης ίδρυσης Καζίνου στην πρώην αμερικανική βάση Γουρνών.
Επειδή τόσο η κοινή γνώμη όσο και οι φορείς του Νομού Ηρακλείου δεν πρόκειται να δεχτούν αυτές τις μεθοδευμένες κινήσεις παραχώρησης των εκτάσεων «φιλέτων», όπως χαρακτηρίζονται, σε ιδιωτικά συμφέροντα, πόσο μάλλον για τη δημιουργία καζίνο, που θα διαμορφώσει αρνητικό περιβάλλον και θα προξενήσει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία.
Επειδή, η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου με πρόσφατο έγγραφο της προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου αναφέρει ότι τέλη Οκτωβρίου θα προβεί στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή των ιδιωτών που θα οικειοποιηθούν την εκμετάλλευση της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών και εύλογα δημιουργείται και πάλι η ανησυχία για την ίδρυση καζίνου στην περιοχή.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου στην 11061/22-4-08 Ερώτησή μου αναφέρεται ότι «Με βάση το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38/10-2-2004), οι άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων Καζίνο που είχαν χορηγηθεί μέχρι τότε (έτος 2004), καταργήθηκαν. Ως εκ τούτου καταργήθηκε και αυτή της Κρήτης. Αναφορικά με την πρόθεση χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καζίνο στη νήσο Κρήτη και συγκεκριμένα στο χώρο της πρώην αμερικανικής βάσεως Γουρνών στο Ν. Ηρακλείου, γνωστοποιούμαι ότι οι πληροφορίες με τέτοιο περιεχόμενο δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου. Σε κάθε δε περίπτωση, η απόφαση περί χορήγησης νέας ή νέων αδειών για τη λειτουργία Καζίνο στην Ελλάδα, πέραν των ήδη λειτουργούντων, είναι θέμα κεντρικής πολιτικής βούλησης, η οποία, εφόσον εκδηλωθεί, θα γνωστοποιηθεί επισήμως.»
Επειδή η δημιουργία και λειτουργία καζίνο στην Κρήτη αλλοιώνει τον χαρακτήρα του νησιού και θα δημιουργήσει σωρεία προβλημάτων, αφού κύριος στόχος του καζίνου θα είναι εισπρακτικός, με συνέπεια την αφαίμαξη της οικονομίας του νησιού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καζίνου στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στο χώρο της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών στο Νομό Ηρακλείου, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης