Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

Αριθμός πρωτ: 547
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αντιδράσεις για τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Για επικείμενες νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ εντός του καλοκαιριού, κάνουν λόγο δημοσιεύματα του Τύπου, γεγονός που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στους καταναλωτές, οι οποίοι θα κληθούν για μία ακόμη φορά να πληρώσουν το τίμημα της κακής οικονομικής κατάστασης της Επιχείρησης.
Ειδικότερα τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να αυξηθούν κατά 4%, δεύτερη αύξηση μέσα σε ένα χρόνο, αφού την 1η Απριλίου 2007 ανέβηκαν κατά 4% τα βιομηχανικά τιμολόγια και κατά 5% τα νυχτερινά τιμολόγια της ΔΕΗ.
Επειδή οι καταναλωτές δυσανασχετούν έντονα με τις συνεχείς ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και των τιμολογίων της ΔΕΗ, καθώς βλέπουν ένα μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους να εξανεμίζεται σε λογαριασμούς.
Επειδή θεωρείται βέβαιο στην αγορά, ότι τις ανατιμήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ θα ακολουθήσουν νέες μεγαλύτερες αυξήσεις σε όλα τα είδη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να πάρει μέτρα προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές για μία ακόμη φορά με νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, γεγονός που θα επιφέρει περαιτέρω συρρίκνωση του εισοδήματός τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης