Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της Κρήτης από την κλιματική αλλαγή

Αριθμός πρωτ: 3087
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της Κρήτης από την κλιματική αλλαγή.

Την ανάγκη άμεσης δράσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας εν γένει λόγω της κλιματικής αλλαγής, επισημαίνει το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Όπως αναφέρει το ΤΕΕ/ΤΑΚ τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος καταδεικνύουν πως η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει κατά μέσο όρο ετήσια αύξηση της τάξης του 2,7% από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κάθε κάτοικος της Ελλάδας παράγει σχεδόν 12,4 τόνους αερίων θερμοκηπίου κάθε χρόνο, περίπου 12% πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Επειδή, σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΑΚ η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικών χωροταξικών σχεδίων, η μη σύνταξη και κύρωση δασικών χαρτών, η μη αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η απουσία μέτρων ουσίας στην εξοικονόμηση ενέργειας, συντελούν στη μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των χρόνιων περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας.
Επειδή το ΤΕΕ/ΤΑΚ προτείνει τη χάραξη πολιτικών προοπτικών μακροπρόθεσμης προοπτικής, τη συστηματική δράση και το δημόσιο διάλογο με όλους τους θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας, την ενημέρωση των πολιτών για περιβαλλοντικά θέματα με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους, τη μείωση της άσκοπης χρήσης ενέργειας και τη ταυτόχρονη στροφή σε εναλλακτικές πηγές, ως άμεσα επιβεβλημένα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής.
Επειδή και με την 3046/7-12-07 Ερώτησή μου είχα τονίσει τις δραματικές αλλαγές που απειλούν τον πλανήτη και την ανάγκη λήψης μέτρων με στόχο την ανατροπή των δεδομένων που δημιουργούν την κλιματική αλλαγή,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να λάβουν υπόψη τις επισημάνσεις του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα και οι δυσάρεστες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η οποία απειλεί πρώτιστα την Κρήτη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ