Αντιμετώπιση προβλημάτων των τσιγγάνων του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9948
Ημερομηνία κατάθεσης: 13/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση προβλημάτων των τσιγγάνων του Ηρακλείου.

Είναι γνωστό ότι τα προβλήματα του καταυλισμού των τσιγγάνων στο Ηράκλειο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε ένα χώρο που δεν είναι οργανωμένος για να φιλοξενήσει τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων και μάλιστα χωρίς καμιά υποδομή.
Η επικρατούσα κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια είναι απαράδεκτη για τους ίδιους και το επίπεδο του πολιτισμού μας και δεν συνάδει με τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης.
Οι όποιες προσπάθειες της Πολιτείας, διαχρονικά, δεν καλύπτουν στο σύνολο τους τις απαιτήσεις των κατοίκων του καταυλισμού, όπως προκύπτει από τα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και την ορατή σε όλους κατάσταση.
Ως αποτελεσματική και αποκλειστική λύση προβάλλει η ενσωμάτωση των κατοίκων του καταυλισμού στο κοινωνικό ιστό της πόλης, λύση που σε πολλές περιπτώσεις έχει δώσει θαυμάσια αποτελέσματα.
Αν και είναι γνωστό ότι είχε συμφωνηθεί η χορήγηση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση μόνιμης κατοικίας και έχουν εκταμιευθεί χρήματα για εξήντα περιπτώσεις, εν τούτοις το πρόβλημα παραμένει και διάφορες αιτιάσεις για την άσχημη κατάσταση, που δυστυχώς συνεχίζεται έχουν αρχίσει να προβάλλονται.
Η Πολιτεία οφείλει να αντιδράσει άμεσα και αποτελεσματικά, ενδεχομένως να διευρύνει κατά περίπτωση τα όρια δανεισμού και να επιβλέψει την απόκτηση κατάλληλης κατοικίας για κάθε οικογένεια.
Επειδή η διαχρονικά άσχημη κατάσταση για τους ίδιους τους κατοίκους του καταυλισμού, τον πολιτισμό μας και την εικόνα του τόπου μας πρέπει κάποτε να τελειώνει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολές για συστηματική και οριστική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των κατοίκων του καταυλισμού προκειμένου να σταματήσει η υποβάθμιση του επιπέδου της ζωής τους αλλά και η εικόνα του τόπου μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης