Αντιμετώπιση του προβλήματος της ηχορύπανσης στην πόλη του Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 4804
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση του προβλήματος της ηχορύπανσης στην πόλη του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν πρόσφατα σε Ημερίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το Ηράκλειο είναι μια από τις έξι πιο θορυβώδεις πόλεις της Ελλάδας.
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι πόλεις που συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά ηχορύπανσης σε ορισμένες περιπτώσεις είναι κατά πολύ υψηλότερα από τα θεσμοθετημένα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή σύμφωνα με τους επιστήμονες το πρόβλημα της ηχορύπανσης προέρχεται κατά κύριο λόγο από την κυκλοφοριακή κίνηση και ειδικότερα από την κίνηση των δικύκλων, των οποίων ο μεγάλος αριθμός εκπέμπει πολύ υψηλότερο ποσοστό θορύβου από τα επιτρεπόμενα όρια.
Επειδή το Ηράκλειο είναι από τις πόλεις με το μεγαλύτερο αριθμό δικύκλων και κατά συνέπεια το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ιδιαίτερα οξύ και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς οι επιπτώσεις για τους κατοίκους στο κέντρο της πόλης σχετίζονται με την αύξηση του στρες, την έλλειψη συγκέντρωσης και τη μείωση της αποδοτικότητας, ενώ η έστω και μικρή μείωση του θορύβου , σε μικρό αριθμό ντεσιμπέλ, έχει θετική επίδραση στην μείωση των αρνητικών συνεπειών από την έκθεση στην ηχορύπανση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ηχορύπανσης της πόλης του Ηρακλείου, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ