Αξιοποίηση νερών Αλμυρού

Αριθμός πρωτ: 9200
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση νερών Αλμυρού.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την ανάγκη αξιοποίησης των νερών του Αλμυρού τα οποία σε απεριόριστες ποσότητες κατευθύνονται ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα.
Είναι γνωστό ότι τα μέχρι σήμερα πειράματα δεν έχουν δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όμως παρ’ όλα αυτά, κάθε νέα πρόταση πρέπει να είναι καλοδεχούμενη και να δοκιμάζεται στην πράξη γιατί τα οφέλη εφόσον επιτευχθεί λύση θα είναι τεράστια.
Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου σε Δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα στις 25/3/08 αναφέρεται στην ύπαρξη μελέτης που πραγματοποιήθηκε κατά παραγγελία της ΔΕΥΑ Ηρακλείου από έγκριτη επιστημονική ομάδα και η οποία αποδεικνύει ότι με έργα υδρομάστευσης πάνω από τις πηγές του Αλμυρού μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα της υφαλμύρωσης των νερών του Αλμυρού και να αποδοθούν σε χρήση.
Επειδή η αξιοποίηση τόσο μεγάλων ποσοτήτων νερού που κατευθύνονται προς τη θάλασσα όχι μόνο θα λύσει το πρόβλημα ύδρευσης του Ηρακλείου αλλά θα περιορίσει την υπεράντληση και θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποκατάσταση των υδροφορέων της ενδοχώρας και των Μαλίων.
Επειδή μπορεί και είναι αναγκαίο να γίνει η αξιολόγηση της συγκεκριμένης μελέτης και στη συνέχεια άμεσα να πραγματοποιηθούν τα προβλεπόμενα έργα.
Επειδή τα χρήματα που καταναλώνονται για άλλα έργα εξασφάλισης πόσιμου νερού είναι τεράστια τη στιγμή που με πολύ λιγότερα χρήματα μπορούν να εξασφαλιστούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για αξιολόγηση και εφαρμογή της μελέτης υδρομάστευσης του Αλμυρού πάνω από τις πηγές, την οποία έχει εκπονήσει έγκριτη επιστημονική ομάδα υπό τον καθηγητή κ. Μονόπωλη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης