Απαγόρευση καλλιέργειας και διάθεσης του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού ΜΟΝ810

Αριθμός πρωτ: 15487
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση καλλιέργειας και διάθεσης του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού ΜΟΝ810.

Με την 3776/3-1-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την αντίδραση πολλών μαζικών φορέων της χώρας μας, ΠΑΣΕΓΕ, ΓΕΣΑΣΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΣΕ, ΔΣΑ και ΠΙΣ, προκειμένου να μην δοθεί έγκριση-άδεια καλλιέργειας και διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά γενετικά τροποποιημένων καλαμποκιών.
Στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται ότι «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Υ.Α. 243983/1127/30-1-06 (ΦΕΚ 104/Β) όπως αυτή τροποποιήθηκε με παράταση απαγόρευσης για δυο ακόμα έτη της εμπορίας στη χώρα σπόρων προς σπορά των 51 γενετικά τροποποιημένων υβριδίων αραβοσίτου τα οποία φέρουν τη γενετική τροποποίηση ΜΟΝ810 και έχουν εγγραφεί στον Κοινό Κατάλογο ποικιλιών φυτικών ειδών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Επειδή η πρόταση της η Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άρση της απαγόρευσης καλλιέργειας και διακίνησης του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού ΜΟΝ810 που εξετάστηκε πρόσφατα στη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για τη διατροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία είτε για την υιοθέτησή της , είτε για την απόρριψή της.
Επειδή μετά την εξέλιξη αυτή το θέμα παραπέμπεται στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας προκειμένου να αποφανθεί επί του θέματος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να συνεχιστεί η απαγόρευση για την καλλιέργεια και διάθεση στη χώρα μας στο γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι ΜΟΝ810.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης